Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


313

PIRKKALAN VESIOSUUSKUNTA
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO
SIISTI YMPÄRISTÖ JA PUHDAS LUONTO

HistoriaRakentamisen pääprojektin kaikki vaiheet on saatu päätökseen 2015

Pirkkalan Vesiosuuskunta on saanut rakennusvaiheen viimeistelytyöt päätökseen toimintavuonna 2015. Jätevesilinjat rakennettiin kolmessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe käsitti Paunintien–Sorkkalantien–Valkilan–Anian Rantatien alueita. Viemärilinjaa rakennettiin 20612 m. Kiinteistöjä 113 kpl, linjapumppaamoita 2 kpl ja mittauskaivoja 2 kpl. Linja valmistui v. 2012.
Toiseen vaiheeseen kuului Pappilanniemi–Kranaatinmäki–Uittamontie–Reippi–Anian Rantatie. Valmista linjaa on 14658 m. Kiinteistöjä 82 kpl, linjapumppaamoita 2 kpl ja yksi ilmanpoistokaivo. Linja valmistui 2013.
Kolmas vaihe sisälsi loppuosan suunnitellusta urakasta ja siihen kuului Leukuntie–Hiidenmaantie–Kranstolppa–Peräheikintie–Lahdenpohjantie–Tukkapellonti–Topparintie–Savilahdentie–Riekontie Tyrkköläntie–Anian Rantatie. Linja pituus on 24037 m. Kiinteistöjä 105 kpl, linjapumppaamoita 4 kpl, ilmapoistokaivoja 2 kpl. Linja valmistui 2014, viimeistelytöitä jäi seuraavalle vuodelle.

Yhteismittaa linjastolla on vuoden 2015 lopussa 59307 metriä eli lähes 60 km.


Jätevesijärjestelmän tilanne toukokuussa 2015

Urakan tilanne
Urakkaan kuuluva kaivuvaihe saatiin vuonna 2014 tehtyä, eli urakan rakennusvaihe on siltä osin päättynyt. Liittymisen ehtoja on muutettu mm. siten, että liittymispiste on nyt rakennetussa runkoputkessa ja liittyjä vastaa rakentamisesta siitä eteenpäin. Liittymisen uusi hinta on 9340 e + 85 osuusmaksu, liitymisen hinta nousee 240 e/v johtuen lainan takaisin maksusta. 
Urakan rahoituksesta on käyty keskusteluja
Kuten alkutiedotteissa v. 2009  kerrottiin niin osuuskunnan rahoitusmuotoja ovat: liittymismaksu, saadut avustukset kunnalta ja ELY:ltä sekä pankkilaina. Pankkilainaa otettiin koko rakentamisvaiheen ajan ja urakan loppuvaiheessa jouduttiin hakemaan lisälainaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Pankkilainan takaisinmaksu kaikilta liittyjiltä alkoi 1.7.2014, oli järjestelmä käytössä tai ei, kun koko putkisto oli saatu rakennettua.
Miten jatkossa

Jatkossa osuuskunta vastaa toiminta-alueensa jätevesihuollosta ja käy keskusteluja alueella toimivien puhdasvesiosuuskuntien kanssa mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi osuuskunnaksi. Osuuskunnan tavoitteena on pitää nyt noin 300 tyytyväistä liittyjää ja mahdolliset uudet liittyjät edelleen tyytyväisenä toimivaan jätevesijärjestelmään.


Rakentamisen aloitus

Avustusten saaminen edellytti hankkeen osittamista, ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Heikkiläntien-, Sorkkalantien alueet. Loppuosan kohdalta ei tässä vaiheessa ole tietoa rakennetaanko se yhdessä vai kahdessa vaiheessa. Vuonna 2009 teetettiin mukaan lähteville kiinteistöille viemäröinnin rakennesuunnitelma. Tämän pohjalta urakka ja tarvikkeet kilpailutettiin. Urakoitsijaksi valittiin Suovan Kaivin ja Kuljetus Oy. Rakentaminen alkoi, kun kaikki lupa-asiat saatiin kuntoon. Sorkkalantien alue valmistuu vuoden 2011 alkusyksyyn mennessä.


Toiminnan aloitushistoria

Perustettu 12.2.2008 Pirkkalassa. Perustaminen oli jatkoa sille yhteistyölle jotka seudun puhdasvesiosuuskunnat aloittivat muutama vuosi aikaisemmin. Perustamistilaisuudessa oli jäseniä Anian, Heikkiläntien, Hyrsingin, Koisonseudun ja Reipin vesiosuuskunnista. Osuuskunnan vaikutusalue on edellä mainittujen osuuskuntien alue. Ennen osuuskunnan perustamista projektiryhmä teetti alueelle yleissuunnitelman, jolla oli tarkoitus arvioida hankkeen edellytykset. Tämän suunnitelman perusteella toteutusrajaksi Anian Rantatien suunnassa päätettiin Kranstolpantie, joka kuuluu mukaan. Tehdyn kyselyn tuloksena noin 2/3 osaa kiinteistöjen omistajista oli halukkaita lähtemään mukaan keskitettyyn viemäröintijärjestelmään.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?